Objekti v izvajanju:

 • Objekt AC baza Tepanje
  Krovsko kleparska dela:
  Velikost strešne površine 1300m2
 • Jeruzalem Ormož
  Ravna streha:
  Velikost strešne površine 2000m2
 • OŠ Ravne
  Krovsko kleparska dela:
  Velikost strešne površine 570m2